top of page

Patientavgifter 2023

Här kan du läsa mer om patientavgifter

Patientavgifter
 

Aros Hälsocenter är en privat mottagning som har avtal med region Uppsala. Vi tillämpar samma avgifter som den landstingsdrivna vården. Högkostnadskort och frikort gäller. Avgiftsfritt för dig under 20 år och för dig som är över 85 år.

Patientavgifter_edited.jpg

Högkostnadsskydd

Om du inom en 12 månaders period erlagt patientavgifter för läkarbesök, sjukvårdande behandling samt avgift för recept för sammanlagt 1150 kr utfärdas ett frikort som ger dig rätt till fri vård under den tid som återstår av 12-månaders perioden. Vi utfärdar frikortsbeviset elektroniskt och frikortet skickas sedan hem på posten.

Videobesök
Videobesök likställs med fysiskt besök vilket innebär att samma avgift-och avbokningsregler gäller enligt nedan. 

Avbokning av besök?
Har du bokat en tid hos oss, glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Annars kan du få betala en avgift – även om besöket är kostnadsfritt, till exempel för barn och unga under 20 år eller om du har frikort.

Kostnaden för uteblivet besök är 400 kr och faktureringsavgift på 70 kr. OBSERVERA att höjningen gäller från 1/1 2021 och är beslutad inom region Uppsala.

Vid avbokning pga förkylningssymtom tas ingen avgift ut, förutsatt att du hör av dig och meddelar det inställda besöket och orsaken. Avboka din tid genom att ringa oss, eller använd e-tjänsten och logga in på 1177.se.

Besök/ärende                                                                                                                                                 Avgift

Husläkare                                                                                                                                                          200 kr

Sjuksköterska/Distriktsjuksköterska/Diabetessjuksköterska                                                                   200kr

Tobaksavvänjning                                                                                                                                            90 kr

Dietist                                                                                                                                                                200 kr

Psykolog                                                                                                                                                            200 kr

Besök barn och unga under 20 år                                                                                                                0 kr

Besök 85 år och äldre                                                                                                                                     0 kr

Provtagning                                                                                                                                                      0 kr

Telefonrådgivning                                                                                                                                            0 kr

Telefonrecept/e-recept                                                                                                                                   0 kr

Förlängning av sjukintyg                                                                                                                                 200 kr

Vaccination 
Obs. Dessa tjänster är ej skattefinansierade. Högkostnadsskyddet gäller därför inte.                              Avgift   

         

diTe Booster difteri + stelkramp                                                                                                                  350 kr

Säsongsinfluensa riskgrupp                                                                                                                             0 kr

Säsonginfluensa ej riskgrupp                                                                                                                       200 kr

Influensa + Pneumokock (lunginflammation)                                                                                           370 kr

Pneumokock (lunginflammation) riskgrupp                                                                                                  0 kr

Pneumokock (lunginflammation) ej riskgrupp                                                                                          330 kr

TBE barn 1-11 år                                                                                                                                             300 kr

TBE vuxen från 12 år                                                                                                                                      350 kr

Aros-Tapet_edited.jpg

Välkommen hem till Aros Hälsocenter
Uppsalas hemtrevligaste vårdcentral

bottom of page