top of page
Aros-Tapet_edited.jpg

Antikroppstest Covid-19

Nu kan du boka test för antikroppar mot Covid-19
Provtagning för dig som vill veta om du har haft covid-19 


För att ta reda på om du har utvecklat antikroppar tar du ett blodprov hos oss. Du betalar 200 kr för provtagningen.
Avgiften ingår inte i högkostnadskyddet.


För att ta testet ska du ha varit symptomfri i minst 14 dagar och det ska ha varit minst två veckor sedan du tillfrisknade för att testet ska fungera. 

Provtagning för covid-19 erbjuds från 16 år
Provtagning erbjuds från 16 år. Barn testas inte för antikroppar om det inte anses medicinskt nödvändigt. Det beror på att barn inte utvecklar antikroppar i samma utsträckning som vuxna och det gör provsvaren alltför osäkra.


Du bokar tid genom att logga in på 1177
eller ring 018 69 60 15

Logga in på 1177.se via länken nedan och boka tid för antikroppstest. För att logga in krävs att du har e-legitimation (mobilt bank-id). 

Mer information om hur det går till och för att läsa mer - klicka här för att komma till Region Uppsalas informationssida. 

Frågor och svar:

När får jag svar på antikroppstestet? 
Du får svar inom sju dagar efter att du tagit prov för att få reda på om du har haft covid-19. Provresultatet hittar du i din journal. Du loggar in för att se resultatet och läser mer under fliken ”Journaltjänster” på 1177.se

Vad ska jag göra medan jag väntar på svar?
Om du tagit ett blodprov för att se om du har antikroppar finns inga särskilda förhållningsregler, förutom de allmänna riktlinjer som gäller alla, läs mer hos Folkhälsomyndigheten.

Vad betyder provsvaret för dig som vill veta om du har haft covid-19?
Provet visar om du har antikroppar efter att du varit sjuk i covid-19. Även om du har antikroppar så är det inte säkert att du är immun mot covid-19. Du kan fortfarande smitta andra, även om du själv bär på antikroppar. Fortsätt att följa de allmänna råden, håll avstånd och var noggrann med handhygien.  

Vilka resultat kan jag få?

  • Positiv. Du har antikroppar. Det betyder att du har haft covid-19. Ditt immunförsvar har bildat antikroppar mot viruset. Att ha antikroppar innebär troligen att du har ett skydd mot ny smitta. Men ingen vet ännu hur omfattande skyddet är och hur länge skyddet som du får av antikropparna kvarstår. Du kan fortfarande smitta andra.

  • Negativ. Du har inte antikroppar. Det visar att du troligen inte haft covid-19. Bildandet av antikroppar kan dröja upp till 2–3 veckor efter att du har blivit infekterad eller sjuk. Ett negativt prov utesluter därför inte aktuell eller nyligen genomgången sjukdom.

  • Gränsvärde. Du har inte tillräckligt mycket antikroppar för att bekräfta att du har haft covid-19. Det kan bero på flera saker, till exempel att provet är taget för tidigt. 

Aros-Tapet_edited.jpg

Välkommen hem till Aros Hälsocenter
Uppsalas hemtrevligaste vårdcentral

bottom of page