top of page
Aros-Tapet_edited.jpg

Information gällande COVID-19

Med anledning av COVID-19, mer känt som Coronavirus vill vi informera om hur vi hanterar situationen på Aros Hälsocenter för att du som patient ska känna dig trygg hos oss.

Nedan följer en sammanfattning av vidtagna åtgärder för att du ska känna dig trygg på mottagningen i samband med Covid-19:

 • Vi följer noggrant alla riktlinjer från Region Uppsala och Folkhälsomyndigheten.

 • Kontinuerlig och obligatorisk utbildning för all personal.

 • Vi har etablerat en krisgrupp.

 • Medarbetare med förkylningssymptom stannar hemma. 

 • Personal samlas inte fysiskt i större grupp. 

 • Utökat möjlighet för videobesök till fler yrkesgrupper (läkare, fysioterapeut , sjuksköterska/distriktssjuksköterska, kurator, psykolog och dietist)

 • Utökad tillgänglighet i telefon genom att bemanna upp telefonmottagningen.

 • Besökare med förkylningssymptom får inte besöka mottagningen.

 • När patienter ringer för att boka tid görs alltid en individuell bedömning om fysisk besök är lämpligt eller om man istället ska träffa sin vårdgivare via video. 

 • Gruppverksamheter inställda.

 • Lättakut, endast bokningsbara tider. 

 • Ser till att vi har gott om skyddsutrustning för både patienter och vårdgivare. 

 • Uppdaterade smittskyddsrutiner. 

 
Har du frågor?
Har du frågor gällande hur vi hanterar situationen kring Coronaviruset mejla gärna: smittskydd@aroshalsocenter.se 

Aros-Tapet_edited.jpg

Välkommen hem till Aros Hälsocenter
Uppsalas hemtrevligaste vårdcentral

bottom of page