FÖRETAGSFAKTA - Aros Hälsocenter AB​
Aros Hälsocenter AB är ett privat aktiebolag.
Organisationsnummer 556382-3896
 
Företaget har F-skatt.
 
Mer information om företaget, dess styrelse, ägare och ekonomi finns på www.allabolag.se.

Aros Hälsocenter är blivande medlem i Almega Vårdföretagarna och kommer att anslutas till Kollektivavtal.

Verksamheten har ett utarbetat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och SOSFS 2011:9. 

Ledningssystemet omfattar hela verksamheten och är samordnad i en verksamhetshandbok.
 
Vid frågor, välkommen att kontakta:
Mats Brolin, vd
070 626 00 11
mats.brolin@aroshalsocenter.se