Patientavgifter 2021
Här kan du läsa mer om patientavgifter 

Patientavgifter

Aros Hälsocenter är en privat mottagning som har avtal med region Uppsala. Vi tillämpar samma avgifter som den landstingsdrivna vården. Högkostnadskort och frikort gäller. Avgiftsfritt för dig under 20 år och för dig som är över 85 år.

Högkostnadsskydd

Om du inom en 12 månaders period erlagt patientavgifter för läkarbesök, sjukvårdande behandling samt avgift för recept för sammanlagt 1150 kr utfärdas ett frikort som ger dig rätt till fri vård under den tid som återstår av 12-månaders perioden. Vi utfärdar frikortsbeviset elektroniskt och frikortet skickas sedan hem på posten.

Videobesök
Videobesök likställs med fysiskt besök vilket innebär att samma avgift-och avbokningsregler gäller enligt nedan. 

Avbokning av besök?
Har du bokat en tid hos oss, glöm inte att höra av dig senast 24 timmar i förväg om du inte kan komma. Annars kan du få betala en avgift – även om besöket är kostnadsfritt, till exempel för barn och unga under 20 år eller om du har frikort. Kostnaden för uteblivet besök är 400 kr och faktureringsavgift på 70 kr. OBSERVERA att höjningen gäller från 1/1 2021 och är beslutad inom region Uppsala.

Vid avbokning pga förkylningssymtom tas ingen avgift ut, förutsatt att du hör av dig och meddelar det inställda besöket och orsaken. Avboka din tid genom att ringa oss, eller använd e-tjänsten och logga in på 1177.se. 

Besök/ärendeAvgift
Husläkare200 kr
Sjuksköterska/Distriktsjuksköterska/Diabetessjuksköterska200kr
Tobaksavvänjning90 kr
Dietist200 kr
Psykolog200 kr
Besök barn och unga under 20 år0 kr
Besök 85 år och äldre0 kr
Provtagning0 kr
Telefonrådgivning0 kr
Telefonrecept/e-recept0 kr
Förlängning av sjukintyg200 kr             
Vaccination 
Obs. Dessa tjänster är ej skattefinansierade. Högkostnadsskyddet gäller därför inte.
Avgift             
diTe Booster difteri + stelkramp 350 kr
Twinrix (hepatit A + B) tom 15 år 450 kr
Twinrix hepatit A+ B 550 kr
Säsongsinfluensa riskgrupp 0 kr
Säsonginfluensa ej riskgrupp 200 kr
Mässling-Påssjuka-Röda hund 375 kr
Influensa + Pneumokock (lunginflammation) 370 kr
Pneumokock (lunginflammation) riskgrupp 0 kr
Pneumokock (lunginflammation) ej riskgrupp 330 kr
TBE barn 1-11 år 300 kr
TBE vuxen från 12 år 350 kr      

Intyg
Är du i behov av ett intyg tex inför en resa, körkort, arbete utomlands, rättsintyg, 
adoption eller för ärende till socialtjänsten? 


Boka tid till vår systermottagning Ekeby Hälsocenter:

Välkommen hem till Aros Hälsocenter
Uppsalas hemtrevligaste vårdcentral