Avgifter och priser

Aros Hälsocenter är en privat mottagning som har avtal med region Uppsala. Vi tillämpar samma avgifter som den landstingsdrivna vården. Högkostnadskort och frikort gäller.
Avgiftsfritt för barn och unga under 20 år och för äldre över 85 år.

Högkostnadsskydd

Om du inom en 12 månaders period erlagt patientavgifter för läkarbesök, sjukvårdande behandling samt avgift för recept för sammanlagt 1150 kr utfärdas ett frikort som ger dig rätt till fri vård under den tid som återstår av 12-månaders perioden. Vi utfärdar frikortsbeviset elektroniskt och frikortet skickas sedan hem på posten.

Besök/ärendeAvgift
Besök hos Husläkare150 kr
Besök hos sjuksköterska och distriktssköterska150 kr
Besök hos diabetessköterska150 kr
Besök hos dietist150 kr
Besök hos psykolog150 kr
Besök barn och unga under 20 år0 kr
Besök 85 år och äldre0 kr
Provtagning i samband med besök0 kr
Provtagning vid annan tidpunkt, eller då prov tas på annan enhet150 kr
Telefonrådgivning0 kr
Telefonrecept/e-recept0 kr
Förlängning av sjukintyg per telefon150 kr             

VaccinationAvgift
diTe Booster difteri + stelkramp350 kr
Twinrix (hepatit A + B) tom 15 år450 kr
Twinrix hepatit A+ B550 kr
Säsongsinfluensa riskgrupp0 kr
Säsonginfluensa ej riskgrupp170 kr
Mässling-Påssjuka-Röda hund375 kr
Influensa + Pneumokock (lunginflammation)370 kr
Pneumokock (lunginflammation) riskgrupp0 kr
Pneumokock (lunginflammation) ej riskgrupp330 kr
TBE barn 1-11 år300 kr
TBE vuxen från 12 år330 kr      

IntygAvgift
Intyg till försäkringskassan0 kr 
Allmän hälsoundersökning1500 kr
Anställningsintyg – friskintyg för anställning1500 kr
Arbete utomlands – friskintyg1500 kr
Intyg till arbetsförmedlingen2100 kr
Övriga intyg2100 kr
Intyg för bostadsanpassning650 kr
Intyg för färdtjänst650 kr
Alla intyg försäkringsbolag3000 kr
Handikappsfordon – parkeringstillstånd650 kr
Körkortsintyg – intyg om sjukdom som ex. diabetes650 kr
Hälsodeklaration för körkort1500 kr
Intyg läkemedel – inför resa650 kr
Intyg om misshandel2100 kr
Receptförskrivning – annan grund än sjukdom220 kr
Reseåterbud650 kr
Visum intyg – exklusive provtagning från 650 kr