Avgifter och priser

Aros Hälsocenter är en privat mottagning som har avtal med region Uppsala. Vi tillämpar samma avgifter som den landstingsdrivna vården. Högkostnadskort och frikort gäller.
Avgiftsfritt för barn och unga under 20 år och för äldre över 85 år.

Högkostnadsskydd

Om du inom en 12 månaders period erlagt patientavgifter för läkarbesök, sjukvårdande behandling samt avgift för recept för sammanlagt 1150 kr utfärdas ett frikort som ger dig rätt till fri vård under den tid som återstår av 12-månaders perioden. Vi utfärdar frikortsbeviset elektroniskt och frikortet skickas sedan hem på posten.

Besök/ärendeAvgift
Besök hos Husläkare150 kr
Besök hos sjuksköterska och distriktssköterska150 kr
Besök hos diabetessköterska150 kr
Besök hos dietist150 kr
Besök hos psykolog150 kr
Besök barn och unga under 20 år0 kr
Besök 85 år och äldre0 kr
Provtagning i samband med besök0 kr
Provtagning vid annan tidpunkt, eller då prov tas på annan enhet150 kr
Telefonrådgivning0 kr
Telefonrecept/e-recept0 kr
Förlängning av sjukintyg per telefon150 kr             
Vaccination 
Obs. Dessa tjänster är ej skattefinansierade. Högkostnadsskyddet gäller därför inte.
Avgift             
diTe Booster difteri + stelkramp 350 kr
Twinrix (hepatit A + B) tom 15 år 450 kr
Twinrix hepatit A+ B 550 kr
Säsongsinfluensa riskgrupp 0 kr
Säsonginfluensa ej riskgrupp 200 kr
Mässling-Påssjuka-Röda hund 375 kr
Influensa + Pneumokock (lunginflammation) 370 kr
Pneumokock (lunginflammation) riskgrupp 0 kr
Pneumokock (lunginflammation) ej riskgrupp 330 kr
TBE barn 1-11 år 300 kr
TBE vuxen från 12 år 330 kr      

Är du i behov av ett intyg tex inför en resa, körkort, arbete utomlands, rättsintyg, 
adoption eller för ärende till socialtjänsten? 


Boka tid till vår systermottagning Ekeby Hälsocenter: