Avgifter och priser

Aros Hälsocenter är en privat mottagning som har avtal med region Uppsala. Vi tillämpar samma avgifter som den landstingsdrivna vården. Högkostnadskort och frikort gäller.
Avgiftsfritt för barn och unga under 20 år och för äldre över 85 år.

Högkostnadsskydd

Om du inom en 12 månaders period erlagt patientavgifter för läkarbesök, sjukvårdande behandling samt avgift för recept för sammanlagt 1150 kr utfärdas ett frikort som ger dig rätt till fri vård under den tid som återstår av 12-månaders perioden. Vi utfärdar frikortsbeviset elektroniskt och frikortet skickas sedan hem på posten.

Besök/ärendeAvgift
Besök hos Husläkare150 kr
Besök hos sjuksköterska och distriktssköterska150 kr
Besök hos diabetessköterska150 kr
Besök hos dietist150 kr
Besök hos psykolog150 kr
Besök barn och unga under 20 år0 kr
Besök 85 år och äldre0 kr
Provtagning i samband med besök0 kr
Provtagning vid annan tidpunkt, eller då prov tas på annan enhet150 kr
Telefonrådgivning0 kr
Telefonrecept/e-recept0 kr
Förlängning av sjukintyg per telefon150 kr             
Vaccination 
Obs. Dessa tjänster är ej skattefinansierade. Högkostnadsskyddet gäller därför inte.
Avgift             
diTe Booster difteri + stelkramp 350 kr
Twinrix (hepatit A + B) tom 15 år 450 kr
Twinrix hepatit A+ B 550 kr
Säsongsinfluensa riskgrupp 0 kr
Säsonginfluensa ej riskgrupp 170 kr
Mässling-Påssjuka-Röda hund 375 kr
Influensa + Pneumokock (lunginflammation) 370 kr
Pneumokock (lunginflammation) riskgrupp 0 kr
Pneumokock (lunginflammation) ej riskgrupp 330 kr
TBE barn 1-11 år 300 kr
TBE vuxen från 12 år 330 kr      

Är du i behov av ett intyg tex inför en resa, körkort, arbete utomlands, rättsintyg, 
adoption eller för ärende till socialtjänsten? Se alla intyg vi erbjuder i listan nedan.


Obs. Dessa tjänster är ej skattefinansierade. Högkostnadsskyddet gäller därför inte.

Vid besöket ska du ta med: 
•    All dokumentation och underlag för intyget
•    Legitimation
•    Glasögon (om du använder det)
•    Lista på läkemedel, om du tar några regelbundet

Du kan boka tid till oss för intyg per telefon: 018 69 60 15

Eller boka en tid till vår systermottagning Ekeby Hälsocenter där samma avgifter tillämpas. Då kan du boka tid här:

Intyg - inkl ev provtagning Avgift                
Kategori 1 
Vilo-EKG, i samband med intyg
Flygcertifikat, vilo-EKG                 
HIV/aids, friskintyg för visum         
Misshandel                               
Utbildningssökande                       
Visum
Behandlingshjälpmedel, eller läkemedel, intyg om innehav av, exempelvis inför en resa 
(Schengenintyg utfärdas av Apoteket AB)
Bilbälte, intyg om befrielse från att använda
Handikappfordon, skattebefrielse eller parkeringstillstånd                
Körkort, intyg om sjukdom tex diabetes/ögon  
Parkeringstillstånd            
Reseåterbud  
Sjukdom, intyg som styrker sjukdom (i andra sammanhang än sjuklön/sjukpenning till FK)   
Skolgång, intyg som rör barns skolgång (ex allergier)
1.250 kr 
Kategori 2
Au-pair/Utlandsarbete friskintyg
Studier utomlands 
Hälsointyg vid tävling 
Bostadsanpassning
Adoptionsintyg inkl HIV-test
Anställningsintyg, (friskintyg)
Arbetsförmedling                           
Arbetsgivare, intyg vid placering 
Boxare/Brottare        
Civilförsvar, och militärmyndighet  
Dykarcertifikat, exkl lungröntgen 
Emigration  
Fallskärmshoppning
Frisklunga
Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten.
Livsmedelshantering, med avföringsprov             
LPT-, LVM-, LVU-intyg
Missbruksvård       
Rättsintyg     
Trav, intyg för licens
Tropikmedicinsk hälsoundersökning    
Flygcertifikat, alla protokoll
1.750 kr
Kategori 3
Alkoholpåverkan analys  
Asylprövningsärende, intyg om hälsotillstånd till Migrationsverket eller juridiskt ombud
DNA-analys, (provtagning inkl analys)
Migrationsverket, intyg och DNA, provtagning vid anhöriginvandring
Vårdintyg, för sluten psykiatrisk vård (samhällsorgan)
Socialtjänsten
Ungdomsvårdsskola    
Försäkringsbolag (alla intyg, tex friskintyg/invaliditetsintyg) 
3.150 kr
Kategori 4 - Till Transportstyrelsen
Körkort, hälsodeklaration  
- Buss
- Lastbil
- Ambulans
- Taxi
- C-D
1.250 kr 
Alkolås (alkohol) 4.150 kr 
Alkolås (alkohol + narkotika) 5.350 kr
Intyg vid missbruk - Alkohol 7.500 kr
Intyg vid missbruk - Narkotika 12.500 kr
Intyg vid missbruk - Alkohol (utökad observationstid) 17.500 kr
Intyg vid missbruk - Narkotika (utökad observationstid) 18.850 kr
Intyg vid missbruk - Alkohol + Narkotika 15.200 kr
Intyg vid missbruk - EXTRA Alkohol + Narkotika  (utökad observationstid) 19.520 kr 
Kategori 5
Narkotikapåverkan, inkl analys
4.750 kr
Kategori 6
Färdtjänst
 600 kr