Kurator/ psykoterapeut / Psykolog

Våra kuratorer är också legitimerade psykoterapeuter med mångårig erfarenhet och fortbildning. De hjälper hela dig utifrån flera aspekter. Utgår från både psykodynamisk aspekt såväl som kognitiv beteendeterapi och kompletterar med det som ses som nödvändigt.

Skräddarsydda samtal och individuellt anpassade till varje patient. 

Våra psykologer hjälper dig att både undersöka, hantera, diagnosticera och bemästra samt ger dig verktyg i hur hantera vardagen. 

Just nu har vi begränsad tillgänglighet.