Rehabkoordinator

Om du har behov av stöd i frågor kring din sjukskrivning och din återgång i arbete så är du välkommen att vända dig till vår rehabkoordinator.

Rehabkoordinatorn har fördjupad kunskap om sjukförsäkringssystemet och vilka rehabiliteringsinsatser som finns tillgängliga. Rehabkoordinatorn samarbetar med din läkare och hjälper till att ta fram en plan för din återgång i arbete.