Sjuksköterskemottagning
Här jobbar både sjuksköterskor och distriktssköterskor

Sjuksköterskemottagning

Vi arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande och erbjuder alla patienter hjälp med levnadsvaneförändring.

Vi kan hjälpa dig med bland annat:

 • Sårvård och omläggningar
 • Bedömning och behandling av hudåkommor
 • Bedömning och behandling av ögoninfektioner
 • Läkemedelstillförsel (inhalationer, injektioner, infusioner)
 • Vaccination
 • Bedömning och behandling av problem med örat samt öronspolning
 • Inkontinensutredning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel
 • Tobaksavvänjning
 • Hälsosamtal och levnadsvaneförändring
 • Blodtrycksmätning
 • EKG
 • Lättare läkemedelsförnyelse och genomgång

Välkommen hem till Aros Hälsocenter
Uppsalas hemtrevligaste vårdcentral