Distrikts- och sköterskemottagning

Vi arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande och erbjuder alla patienter hjälp med levnadsvaneförändring.
Hos oss arbetar flest distriktssjuksköterkor, men även allmänsjuksköterska och diabetessköterska.

Vi kan hjälpa dig med bland annat:

 • Sårvård och omläggningar
 • Bedömning och behandling av hudåkommor
 • Bedömning och behandling av ögoninfektioner
 • Läkemedelstillförsel (inhalationer, Injektioner, Infusioner)
 • Vaccination
 • Bedömning och behandling av problem med örat. Även öronspolning
 • Inkontinensutredning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel
 • Tobaksavvänjning
 • Hälsosamtal och levnadsvaneförändring
 • Blodtrycksmätning
 • EKG
 • Lättare läkemedelsförnyelse och genomgång