Sjuksköterskemottagning
Här jobbar både sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor

Sjuksköterskemottagning

Vi arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande och erbjuder alla patienter hjälp med levnadsvaneförändring.

Hos oss arbetar flest distriktssjuksköterkor, men även allmänsjuksköterskor och diabetessköterska.

Vi kan hjälpa dig med bland annat:

 • Sårvård och omläggningar
 • Bedömning och behandling av hudåkommor
 • Bedömning och behandling av ögoninfektioner
 • Läkemedelstillförsel (inhalationer, Injektioner, Infusioner)
 • Vaccination
 • Bedömning och behandling av problem med örat. Även öronspolning
 • Inkontinensutredning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel
 • Tobaksavvänjning
 • Hälsosamtal och levnadsvaneförändring
 • Blodtrycksmätning
 • EKG
 • Lättare läkemedelsförnyelse och genomgång

Välkommen hem till Aros Hälsocenter
Uppsalas hemtrevligaste vårdcentral