top of page

Äldremottagning

För dig som är 75 år och äldre, som har eller riskerar att få stora vårdbehov.

Äldremottagning_edited.png

Äldremottagning - ett pilotprojekt på uppdrag av Region Uppsala

Antalet äldre med stora behov av vård- och omsorg förväntas öka i framtiden. Hälso- och sjukvårdssystemet behöver därför ställas om för att bättre kunna tillmötesgå de utmaningar och behov som väntar. I regionplanen finns ett uppdrag som innebär att utveckla ett proaktivt och samordnat arbetssätt för målgruppen 75 år eller äldre med komplexa behov.  Därför startas nu ett pilotprojekt med syfte att utveckla arbetssätt vid vårdcentralerna som kan bidra till bättre liv och hälsa för denna målgrupp. 

Tanken är att arbetssättet ska införas på alla vårdcentraler i länet från och med 2022–23 och framåt. Pilotprojektet kommer att bedrivas på 17 vårdcentraler, en av dessa är Aros Hälsocenter. Distriktssköterskan Linda Eriksson, är utsedd till äldrekoordinator och ansvarig för arbetet. 

Pilotprojektet kommer att skapa förutsättningar för att kunna identifiera målgruppen samt utveckla arbetssätt och metoder som på sikt ger bättre förutsättningar för tidiga och förbyggande insatser till målgruppen. Det förväntas leda till minskad undvikbar slutenvård för målgruppen samt jämlik vård i länet. 

Äldrekoordinator Aros Hälsocenter

Linda Eriksson
Distriktssköterska

Kontakta Linda via växeln på tel. 018 69 60 15

Linda.E.png
Aros-Tapet_edited.jpg

Välkommen hem till Aros Hälsocenter
Uppsalas hemtrevligaste vårdcentral

bottom of page