top of page

Aros Hälsocenter AB

Uppsalas hemtrevligaste vårdcentral

FÖRETAGSFAKTA - Aros Hälsocenter AB
Aros Hälsocenter AB är ett privat aktiebolag.
Organisationsnummer 556382-3896
 
Företaget har F-skatt.
 
Mer information om företaget, dess styrelse, ägare och ekonomi finns på 
www.allabolag.se.

Aros Hälsocenter är medlemmar i Almega Vårdföretagarna och anslutet till Kollektivavtal.

Verksamheten har ett utarbetat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och SOSFS 2011:9. 

Ledningssystemet omfattar hela verksamheten och är samordnad i en verksamhetshandbok.
 
Vid frågor, välkommen att kontakta:
Mats Brolin, vd
070 626 00 11
mats.brolin@aroshalsocenter.se

Aros Hälsocenter är en del av vård- och omsorgskoncernen Ekebygruppen. 
Inom Ekebygruppen bedriver vi hälso- och sjukvård, främst primärvård samt boendeverksamhet för ungdomar och unga vuxna. Våra verksamheter finns i Uppsala med omnejd.

Ability Care - en del av Ekebygruppen.png

Ability Care bedriver 
HVB, Stödboende, Konsulentstödd familjehemsvård i Uppsala.

HVB i Uppsala
Stödboende i Uppsala
Familjehem i Uppsala 

Läs mer om Ability Care 

Linketta logo.png

LinkEtta är en samlingsplats för vårdgivare och vårdpersonal. 
Läs mer om LinkEtta 

Ekeby Hälsocenter - en del av Ekebygruppen.png
Uppsala Hälsocenter - en del av Ekebygruppen.png

Ekeby Hälsocenter - Uppsalas nytänkande vårdcentral.
Privat vårdcentral med BVC, BMM och Gynekologi. 

Läs mer om Ekeby Hälsocenter

Uppsala Hälsocenter - Center för psykisk hälsa i centrala Uppsala.
Läs mer om Uppsala Hälsocenter 

Vårdhjälpen Logo färg.png

Digitala Vårdhjälpen i Sverige är är en digital hälso- och sjukvårdsmottagning. 
Läs mer om Vårdhjälpen

Aros-Tapet_edited.jpg

Välkommen hem till Aros Hälsocenter
Uppsalas hemtrevligaste vårdcentral

bottom of page