Barnavårdscentral - BVC ANNA

Att bli förälder är förmodligen den största omställningen i livet. Även om man redan har barn kan det nya barnets liv rucka på roller och rutiner. Barnavårdscentralen – BVC – erbjuder kostnadsfri hälsoundersökning och rådgivning. Vi arbetar på uppdrag av barnhälsovården i Region Uppsala.

Kontakt

BVC-sköterska 
Nås enklast genom att ringa eller skicka SMS till 072-704 59 10.
Du kan också ringa till ordinarie telefonnummer med tonval BVC 
018 69 60 15 eller kontakta oss via 1177 Vårdguidens E-tjänster.
Större delen av besöken på BVC sker i kontakt med distriktssköterskan.
Hela familjen får hjälp och stöd i alla frågor om barnet.

Barnavårdscentral

Till oss kan du vända dig med frågor om barnets utveckling, sömnproblem, matvägran, syskonsvartsjuka och separationer. Amning, D-droppar, olycksfall och tänder.

Om barnet blir sjukt kan du få råd och upplysningar om vad du kan göra eller var du kan vända dig.

Vi erbjuder
  • Basprogram för alla barn där det ingår hälsoundersökningar och kostnadsfria vaccinationer som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet.
  • Hembesök i samband med barnets födelse och vid 8-månaders ålder.
  • Deltagande i föräldragrupp med tillfälle att träffa andra föräldrar i samma situation.
  • Rådgivning i sociala frågor. BVC samarbetar med socialtjänsten, barnomsorgen och skolan.
     
obs. Tänk på att sjuka barn bör inte besöka BVC
på grund av smittorisken – ring oss så får du råd.
 

Team BVC ANNA

Vi tar hand om hela familjen.

BVC sköterskan
Större delen av besöken på BVC sker i kontakt med barnsjuksköterskan. Hela familjen får hjälp och stöd i alla frågor om barnet.

Barnläkare och Distriktsläkare
För att tidigt upptäcka eventuella sjukdomar och handikapp undersöker BVC-läkare barnets hälsa under framförallt första levnadsåret. Därefter vid behov vid olika åldrar. Vi har fördelen att erbjuda direkt kontakt med barnläkaren Anders Björkman. Andra läkare som kommer och hjälper oss är även Oskar Nordlund, Ahmed Al-Hawash och Martin Croucher. 

Dietist
På BVC ANNA har vi även fördelen att erbjuda direkt kontakt med vår dietist Boel Elvhammar som hjälper barnfamiljen med kost och näringsfrågor framförallt vid födoämnesallergi/intolerans.

Psykolog
Behöver du råd och stöd när det gäller ditt barns utveckling eller i frågor om hur det är att vara förälder, har alla BVC tillgång till en barnpsykolog via barnhälsovården i Region Uppsala.

Logoped
Behöver ditt barn hjälp med tal och språk hjälper distriktssköterskan dig med att få remiss vidare till logoped.