top of page
Aros-Tapet_edited.jpg

Projekt inom Ekebygruppen

Här kan du ta del av våra gemensamma projekt inom Ekebygruppen

blå fjäril.png

Projekt Mimmi - Stärkt suicidpreventivt arbete i primärvården

Ekebygruppen och dess hälsocenter Ekeby, Aros och Uppsala, har inom ramen för statsbidraget psykisk hälsa och suicidprevention 2021 erhållit medel för att stärka vårt suicidpreventiva arbete. Detta görs på uppdrag av Region Uppsala som en del i regionens övergripande arbete med psykisk hälsa. Projektet löper fram till och med 2022. 

Projektet har fått sitt namn efter en ung flicka som tog sitt liv hösten 2020. Initiativtagare till projektet är Henrik Wiman, leg. psykolog, Mattias Myrälf, leg. psykolog och Patrik Törnqvist, beteendevetare, leg. psykoterapeut. Projektet bär symbolen av en blå fjäril för pånyttfödelse och förändring. Den är utvalt av Mimmis familj.

Aros-Tapet_edited.jpg

Välkommen hem till Aros Hälsocenter
Uppsalas hemtrevligaste vårdcentral

bottom of page